14 March 2008

Brandoefening

Stond ik in alle rust een monster te zeven, gaat ineens het brandalarm af. Ze stellen het op prijs als je dat serieus neemt, dus ik ging op weg naar de hoofdingang. Daar stond een kerel over het brandalarm heen te proberen uit te leggen wat er aan de hand was. Er was iets gaande bij de brouwerij, iets met een bus op een vrachtwagen met vervelende gassen gereden of zo, maar voor ons gebouw was er duidelijk weinig risico. Toen ik dus dan maar terugging zag ik ineens uit het raam een bus in het water liggen. Dat ziet men niet vaak.

Het een en ander bleek gelukkig een degelijk uitgevoerde oefening te zijn. Die bus was waarschijnlijk een sloopgeval. Wel een spectaculair gezicht!


No comments: